Anul înregistrării: 2009 Soiul de grâu comun de toamnã IZVOR a fost creat la INCDA Fundulea, prin hibridare sexuatã, urmatã de selecţie individualã repetatã din combinaţia hibridã Karl/201R2-111//508U1-1.