Anul inregistrarii: 2014 Soiul de grâu comun de toamnã PITER a fost obţinut la INCDA-Fundulea din combinaţia hibridã LITERA/F00099GP2 prin selecţie individualã în urma homozigotării rapide prin sistemul