Anul inregistrarii: 2014 Soiul de grâu de toamnã PAJURA a fost creatã la INCDA- Fundulea prin hibridare sexuatã, urmatã de selecţie individualã repetatã anual din combinaţia hibridã complexă