Anul inregistrarii: 2013 Soiul de grâu comun de toamnã OTILIA a fost obţinut la INCDA Fundulea prin hibridare sexuatã, urmatã de selecţie individualã repetatã în generaţiile F2, F3