Soiul de grau de toamna – „PITAR”

Anul inregistrarii: 2014

Soiul de grâu comun de toamnã PITER a fost obţinut la INCDA-Fundulea din combinaţia hibridã LITERA/F00099GP2 prin selecţie individualã în urma homozigotării rapide prin sistemul Zea.

Caracteristici morfologice

Soiul Pitar are tufa plantei semi-erectă în faza de înfrãţire. Frunza steag are portul semi-erect dupã înflorit, frunzele sunt medii ca lungime şi lăţime şi sunt acoperite cu un strat ceros puţin intens.

Talia  medie a plantei este cuprinsã între 80-95 cm, fiind de aceeaşi talie ca soiul martor Glosa. Spicul este de culoare albă, de densitate medie, aristat, de formã piramidalã, de lungime medie şi cu poziţia seminutantă la maturitate.

Boabele sunt de mărime medie, bine umplute, de formã alungitã, culorea roşie şi au în condiţii normale de culturã, au o masã a 1000 de boabe de 42-44 g şi o masa hectolitricã de 79-82 kg/hl.

Caracteristici fiziologice

Soi precoce (avand perioada de vegetatie asemănatoare cu a  soiuliu martor Glosa), cu rezistenţă bună la cădere, rezistenţă bună la iernare, secetă si arşiţă;

Este rezistent la rugina brună şi făinare şi mijlociu de rezistent septorioză şi rugina galbenă. Are un nivel mijlociu de rezistenţă la fuzarioza spicului şi o rezistenţã bun la încolţirea boabelor în spic.

Capacitatea de productie

Pitar este un soi intensiv cu potenţial ridicat de producţie. În testările multianuale, atât cele oficiale din reţeau ISTIS, cât şi cele din reţeaua ecologică a INCDA-Fundulea, a realizat sporuri medii de producţie similare cu ale soiului Glosa.

Calitatea

Se remarcă prin calitate foarte bună de panificaţie, fiind din acest punct de vedere superior soiului Glosa.

Caracteristicile mixogramei

GLOSA                                                                                 PITAR

VP=1114; PH=5.54; C=1,81 LF=1,02         VP=1173; PH=5,91; C=0,52; LF=2,03

VP=volumul pâinii; PH=punctual maxim al curbei; C=căderea LF=laţimea finală a curbei

Caracteristicile alveogramei

GLOSA                                                          PITAR

P=78mmH2O; L=139mm; P/L=0,56mm;        P=87mmH2O; L=146mm; P/L=0,6mm;

W=318                                                            W=480

Zona de cultură

Soiul Pitar este recomandat pentru a se extinde în culturã în zonele de vest şi sud ale ţării, Dobrogea şi Moldova.

  • Soiul Pitar a intrat în procesul de producere de samânţă; în toamna anului 2015 la INCDA Fundulea şi la AGRICOST – Brăila.

Unitatea elaboratoare: INCDA Fundulea                 
Loc. Fundulea, Judeţul Calaraşi
Reprezentant vanzari
Dr.ing.Gheorghe ITTU
Tel:0724070433
E-mail: gittu@ricic.ro

www.incda-fundulea.ro

 


Distribuie pe retelele de socializare preferate !
Facebook Comments