Soiul de grau de toamna PAJURA

Anul inregistrarii: 2014

Soiul de grâu de toamnã PAJURA a fost creatã la INCDA- Fundulea prin hibridare sexuatã, urmatã de selecţie individualã repetatã anual din combinaţia hibridã complexă IZVOR/F96012G2-2//GLOSA

Caracteristici morfologice

Soiul are tufa plantei semi-erectă în faza de înfrãţire. Frunza steag are portul aplecat dupã înflorit, frunzele sunt medii ca lungime şi lăţime şi sunt acoperite cu un strat ceros intens.

Talia  medie a plantei este cuprinsã între 75-92 cm, fiind mai scurtă deât a soiurilor martor Dropia şi Glosa cu cca. 5-10 cm.

Spicul este de culoare albă, semidens, aristat, de formã piramidalã, de lungime medie şi cu poziţia semierectă la maturitate. Boabele sunt de mărime medie, de formã alungitã, culorea roşie şi au în condiţii normale de culturã,au o masã a 1000 de boabe de 40-44 g şi o masa hectolitricã de 78-83 kg/hl.

Caracteristici fiziologice

Soi precoce (avand perioada de vegetatie asemănatoare cu a  soiurilor martori Dropia şi Glosa), cu rezistenţă foarte bună la cădere, rezistenţă bună la iernare, secetă si arşiţă. Este rezistent la rugina brună şi făinare şi mijlociu de rezistent septorioză şi rugina galbenă. Are un nivel mijlociu de rezistenţă la fuzarioza spicului şi rezistenţă bună la încolţirea boabelor în spic.

Rezistenţa la încolţirea în spic (test artificial)

Soiul Rezistenţa la înolţirea în spic

(1-9)

Indicele de cădere-FN

(secunde)

Glosa 3,7 421
Boema 1 6,0 222
Pajura 1,4 401

1=foarte rezistent; 9= foarte sensibil

 

 

 

 

 

Fundulea 4           Glosa                  Pajura

Capacitatea de producţie

Pajura este un soi intensiv cu potenţial ridicat de producţie. În testările multianuale, atât cele oficiale din reţeau ISTIS, cât şi cele din reţeaua ecologică a INCDA-Fundulea, a realizat sporuri medii de producţie de 5-8% comparativ cu  soiul Glosa. Producţia ridicată se bazeză pe realizarea de densitatea mare de spice pe unitate de suprafaţă şi pe o rezistenţă bună la bolile foliare.

Calitatea

Testat, atât pe microprobe de laborator cât şi probe industriale, soiul Pajura s-a dovedit a avea caracteristici bune de morărit şi panificaţie. Indicii de calitate ai acestui soi sunt destul de apropiaţi de cei ai soiurilor Dropia şi Glosa, soiuri cunoscute a avea caracteristici bune de calitate.

Zona de cultură

Soiul Pajura este recomandat pentru a se extinde în culturã în zonele de vest şi sud ale ţării, în Dobrogea şi în Moldova.

Unitatea elaboratoare: INCDA Fundulea  
Loc. Fundulea, Judeţul Calaraşi
Reprezentant vanzari
Dr.ing.Gheorghe ITTU
Tel:0724070433
E-mail: gittu@ricic.ro

www.incda-fundulea.ro

 


Distribuie pe retelele de socializare preferate !
Facebook Comments