Soiul de grau de toamna GLOSA

Anul înregistrării: 2005

Soiul de grâu GLOSA a fost obţinut la INCDA Fundulea din combinaţia hibridă complexă  Delabrad”S”/Dor”S”//Bucur, prin selecţie individualã în urma homozigotării rapide prin sistemul Zea. Plantele hibride F1 cultivate în seră au fost polenizate cu polen de porumb, obţinându-se embrioni haploizi. Aceştia au fost cultivaţi in vitro, iar plăntuţele obţinute au fost tratate cu colchicină pentru dublarea numărului de cromozomi, obţinându-se genotipuri complet homozigote. Această metodologie a asigurat o uniformitate superioară a plantelor acestui soi.

Caracteristici morfologice

Soiul Glosa are tufa plantei semierectã, în fazã de înfrãţire. Frunza steag are portul semiaplecat dupã faza de înflorit, iar limbul şi teaca au o cerozitate slabã în a doua parte a perioadei de umplere a boabelor. Înãlţimea medie a plantei este de 85-95 cm, fiind asemãnãtoare sau uşor superioară celei a soiurilor Flamura 85 şi Draopia.

Spicul este alb, aristat, de formã cilindricã şi are o densitate medie.

Boabele sunt de mãrime mijlocie, de formã alungitã, au culoarea roşie şi, în condiţii normale de culturã, au masa a 1000 de boabe de 42-43 g şi  masa hectolitricã de 76-82 kg/hl.

Caracteristici fiziologice

Soiul Glosa este un soi precoce, asemănător sau puţin mai precoce decât soiul Flamura 85. Are rezistenţã bunã la cãdere, este rezistent la iernare şi la secetã şi arşiţã şi are o rezistenţă bună la încolţirea în spic. Soiul Glosa are rezistenţã mijlocie la actualele  rase de rugina brunã, rugina galbenã şi de fãinare.

Capacitatea de producţie

Soiul Glosa a depăşit cu 13% producţia soiului martor Flamura 85, în testările multianuale în staţiunile din reţeaua ASAS. Sporul de producţie s-a datorat, în principal, capacităţii sale de a forma lanuri mai dese.

Calitatea

Soiul Glosa se caracterizează prin gluten tare, având un indice de sedimentare asemănător soiurilor Dropia şi Flamura 85. Conţinutul de proteine şi volumul pâinii au fost, în medie, asemănătoare cu cele ale soiului Flamura 85.

Zona de culturã

Soiul Glosa s-a extins rapid în cultură, fiind recomandat cu precădere pentru zonele de sud, de vest şi de est ale ţării. Este soiul cu ponderea cea mai mare în suprafaţa cultivată în România (36% în anul 2016). De asemenea, soiul Glosa a avut o comportare bunã şi în experimentãrile internaţionale, fiind în prezent înregistrat în Turcia, Republica Moldova,  precum şi în Ungaria sub denumirea de Khungloria.


Distribuie pe retelele de socializare preferate !
Facebook Comments