Soiul de grau comun de toamna – FDL MIRANDA

Anul înregistrării: 2011

Soiul de grâu comun de toamnã FDL MIRANDA a fost obţinut la INCDA Fundulea din combinaţia hibridă complexă ERYT26221/96869G1-//GLOSA prin selecţie individualã în urma homozigotării rapide prin sistemul Zea.

Caracteristici morfologice

Soiul FDL Miranda are tufa plantei semierectã, în faza de înfrăţire. Frunza steag are portul semiaplecat după înflorit. Frunzele sunt medii ca lungime şi lăţime şi sunt acoperite cu un strat ceros nu prea intens în a doua parte a perioadei de umplere a boabelor.

Talia  medie a plantei este cuprinsã între 100 şi 110 cm, mai înaltă decât a soiurilor martor, Dropia şi Flamura 85, cu cca. 5-10 cm.

Spicul este mare, de culoare albă, semidens, aristat, de formă piramidală şi cu poziţie seminutantă la maturitate.

Boabele sunt de mărime medie, formã alungită, culoare roşie şi au, în condiţii normale de cultură, o masă a 1000 de boabe de 42-44 g şi o masă hectolitrică de 78-80 kg/hl.

Caracteristici fiziologice

Soi semiprecoce, înspică cu 1-2 zile mai târziu decât soiurile martor Dropia şi Flamura 85, cu rezistenţă bună la cădere şi iernare.

Este rezistent la făinare şi mijlociu de sensibil la rugina brună, rugina galbenă şi septorioză, fapt pentru care se recomandă, în tehnologia de cultură, aplicarea unui tratament foliar, cel puţin, mai ales după faza de înspicat, pentru protecţia împotriva acestor boli.

Are un nivel mijlociu de rezistenţă la fuzarioza spicului şi este soiul românesc cu nivelul  de rezistenţă cel mai ridicat la încolţirea în spic.

 

Soiul Dropia Glosa Otilia Izvor FDL Miranda
Dormanta –nr.zile 7 13 14 16 18
Incoltirea in spic (1-9)* 5.7 3.4 1.3 1.6 1.1

Test artificial 1= foarte rezistent, 9= foarte sensibil

 

Fundulea 4                  Glosa                                FDL Miranda

Capacitatea de productie

Testat, alãturi de soiurile martor, Dropia si Flamura 85, în reţeaua de staţiuni a INCDA Fundulea, în medie pe patru ani (2008-2011), dar şi în testările oficiale din reţeaua ISTIS, soiul FDL Miranda s-a dovedit a avea un potenţial şi o stabilitate foarte ridicate ale producţiei de boabe, atât faţă de soiurile martor, cât şi comparativ cu soiurile recent înregistrate. Sporurile medii de producţie, în diferite zone din ţară, au fost cuprinse între 10 şi 20% faţă de soiurile martor Dropia şi Flamura 85.

Calitatea

Testarile pe microprobe de laborator, la Fundulea şi la ISTIS, au indicat că soiul FDL Miranda are caracteristici mijlocii de calitate, dar corespunzătoare cerinţelor standardelor industriei de morărit şi panificaţie.

Zona de cultură

Soiul FDL Miranda este recomandat pentru a se extinde în culturã în zonele de vest şi sud ale ţării, Dobrogea şi Moldova.

Unitatea elaboratoare: INCDA Fundulea   
Loc. Fundulea, Judeţul Calaraşi
Reprezentant vanzari
Dr.ing.Gheorghe ITTU
Tel:0724070433
E-mail: gittu@ricic.ro

www.incda-fundulea.ro

 


Distribuie pe retelele de socializare preferate !
Facebook Comments